Официјални резултати

Европско сениорско превенство во спуст класик / спринт

Официјални резултати

– Официјални резултати Спуст класик – Поединечни

– Официјални резултати Спуст класик – Тимски

– Официјални резултати Спринт – Поединечни

– Официјални резултати – Спринт – Тимски